ADÓ 1% KÖZLEMÉNYEK

A Kaláka Felkészítő Otthon Alapítvány számára az adózók

  • 2003-ban 78.247.- Ft 
  • 2004-ben 477.141.- Ft
  • 2005-ben 462.585.- Ft
  • 2006-ban 476.275.- Ft
  • 2007-ben 543 821.- Ft 1%-os támogatást ajánlottak fel.
A támogatásokat 2003 és 2005 között sóskúti és pusztazámori lakóotthonaink működési költségeihez, 2006-ban működési költségeinkhez és fiataljaink nyaraltatásához használtuk fel. A 2007-ben felajánlott 1% tartalékolásra került. Ezúton is köszönjük támogatóink felajánlásait!


   KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓK

2006. évi közhasznúsági beszámoló

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege

 
 
 (az adatok E Ft-ban értendőek)


Sorszám
a.

A tétel megnevezése
b.

Előző év
c.

Előző évek helyesbítései
d.

Tárgyév
e.

1.

A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)

10805

-

10016

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

-

-

-

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

-

-

-

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

10805

-

10016

5.

Forgóeszközök (6-9. sorok)

2824

-

5318

6.

I. KÉSZLETEK

-

-

-

7.

II. KÖVETELÉSEK

-

-

-

8.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

-

-

-

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

2824

-

5318

10.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. + 5. sor)

13629

-

15334

11.

C. Saját tőke (12.-16. sorok)

13629

-

14784

12.

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

30

-

30

13.

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

11779

-

13030

14.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

830

-

830

15.

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

990

-

894

16.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

-

-

-

17.

D. Tartalék

-

-

-

18.

E. Céltartalékok

-

-

-

19.

F. Kötelezettségek (20-21. sorok)

-

-

550

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

-

-

-

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

-

-

550

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

(11. + 17. + 18. + 19. sor)

13629

-

15334

 
 

 
   

2005. évi közhasznúsági beszámoló

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege
 


(az adatok E Ft-ban értendőek)


Sorszám
a.

A tétel megnevezése
b.

Előző év
c.

Előző évek helyesbítései
d.

Tárgyév
e.

1.

A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)

11206

-

10805

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

-

-

-

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

11206

-

10805

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

-

-

-

5.

Forgóeszközök (6-9. sorok)

1050

-

2824

6.

I. KÉSZLETEK

-

-

-

7.

II. KÖVETELÉSEK

-

-

-

8.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

-

-

-

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

1050

-

2824

10.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. + 5. sor)

12256

-

13629

11.

C. Saját tőke (12.-16. sorok)

11063

-

13629

12.

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

30

-

30

13.

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

6897

-

11779

14.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

-

-

830

15.

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

4136

-

990

16.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

-

-

-

17.

D. tartalék

-

-

-

18.

E. Céltartalékok

-

-

-

19.

F. Kötelezettségek (20-21. sorok)

1193

-

-

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

-

-

-

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

1193

-

-

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

(11. + 17. + 18. + 19. sor)

12256

-

13629